KOMU SO PROGRAMI NAMENJENI:

Izobraževali programi so namenjeni podjetnikom v različnih fazah razvoja njihovih podjetij, kot tudi njihovim zaposlenim. Namenjeni so pridobivanju novih znanj ter deljenju izkušenj med udeleženci. 
Podjetniki v različnih fazah razvoja njihovih podjetij potrebujejo tudi različna znanja in veščine. Zato smo pripravili 6 intenzivnih izobraževalnih programov (predavanja potekajo 2x mesečno), da bo vsak udeleženec lahko pridobljeno znanje čim prej uporabil v praksi.

KAJ VKLJUČUJEJO:

  • Vsak član ima na razpolago 36 različnih tem predavanj in 12 dni praktikumov oziroma delavnic, ki so po vsebini razdeljeni v 6 izobraževalnih programov
  • Vsak član ima pravico do udeležbe v vseh izobraževalnih modulih, ki so sestavljeni iz 6-ih celodnevnih predavanj in ene 2-dnevne delavnice
  • Glede na potrebe in usposobljenost člana mu naš strokovnjak svetuje enega od šestih izobraževalnih programov, medtem ko si dodatna predavanja z delavnicami, lahko izbere vsak po lastni izbiri z doplačilom
  • Število udeležencev posameznega predavanja ali delavnice je omejeno na največ 15
  • Vsako predavanje je celodnevno predavanje v trajanju 6 aktivnih ur (sestavljeno je iz 3 sklopov predavanja po 1,5 ure in 1 sklopa moderiranega pogovora o problematiki)
  • Dvo-dnevne delavnice bodo  v glavnem izvedene v petek in soboto
  • Predavatelji so izključno izkušeni podjetniki, managerji in strokovnjaki, ki so usposobljeni za delo s podjetniki
  • V primeru odsotnosti predavateljev si organizator izobraževanj pridržuje pravico do zamenjave predavateljev

VREDNOST VAŠE INVESTICIJE V ZNAJE IN USPEH:

Podjetnik poleg ostalih podjetniških vrlin za svoj uspeh potrebuje:

-          svojo podjetniško mrežo poznanstev in

-          znanje.

Prav zaradi tega smo v Podjetniškem centru Pegasus za podjetnike pripravili program, ki zajema oboje :

  • Letno članstvo v podjetniškem centru, ki med drugimi ugodnostmi vključuje 12 dogodkov in
  • Šest izobraževalnih programov, ki vsebujejo 8 celodnevnih vsebinskih srečanj. Programi tako strokovno zaokrožijo celotno tematiko podjetništva in vodenja podjetij.  

Vrednost vaše investicije v znanje in  uspeh 2.100 eur (članarina v podjetniškem centru Pegasus 500,00 € + DDV in investicija v znanje  1.600,00 € + DDV/ program). Članstvo v podjetniški mreži Pegasus velja leto dni.

Vsak, ki izbere določen izobraževalni program, ima pravico dodatno izbrati vsebino iz vseh izobraževalnih  programov, po lastni izbiri. Vrednost investicije v vsako dodatno vsebino znaša 300,00 € + DDV.

Če posameznik, ki se včlani v Podjetniški center Pegasus, navkljub njegovi vsaj 75% udeležbi na dogodkih ali izobraževanju ni zadovoljen s storitvijo, mu njegovo celotno investicijo v izobraževanje in povezovanje z drugimi podjetniki povrnemo!