Kdo?

Izobraževani program je namenjen vodjem proizvodnih in logističnih procesov v proizvodnih podjetjih, kot tudi njihovim sodelavcem, ki želijo pridobiti ali okrepiti znanja potrebna za optimalno vodenje proizvodnih in logističnih procesov. Namenjen je pridobivanju novih strokovnih, deljenju izkušenj med udeleženci in uporabi obojega v podjetniški praksi. 

Kaj?

 • Modularno izobraževanje v trajanju 8 dni v obdobju 6 mesecev.

 • 6 različnih tem predavanj in 2 dni praktičnega dela, ki se izvaja na lastnem podjetniškem primeru ob prisotnosti ostalih udeležencev in 3 mentorjev. 

 • Vsako predavanje je celodnevno predavanje v trajanju 6 aktivnih ur (sestavljeno je iz 3 sklopov predavanja po 1,5 ure in 1 sklopa moderiranega pogovora o problematiki).

 • Predavanja potekajo 2x mesečno z namenom čimprejšnje in učinkovite implementacije pridobljenega znanja v prakso.

 • Število udeležencev je omejeno na največ 15.

 • Dvo-dnevne praktične delavnice se izvajajo predvidoma v petek in soboto.

 • Predavatelji so izključno izkušeni podjetniki, managerji in strokovnjaki, ki so usposobljeni za delo s podjetniki.                              

Vsebina

 • Značilnosti, vrednotenje in optimizacija proizvodnih procesov 

 • Planiranje in proizvodna dokumentacija 

 • Upravljanje z zalogami v proizvodnem podjetju (Upravljanje oskrbne verige)

 • Logistični procesi v proizvodnji

 • Metode za učinkovito vodenje proizvodnih procesov 

 • Vodenje, motivacija in nagrajevanje v proizvodnji

 • 2 dnevni praktikum/delavnica – izdelava projektnega izdelka na lastnem primeru z uporabo pridobljenih znanj 

S kom?  

Navedene vsebine bodo z nami delili Darja Vodlan, dr. Robert Ličen, Matjaž Polak, Igor Žula in dr. Franc Gider. V primeru odsotnosti predavatelja si pridržujemo pravico do zamenjave predavatelja

Koliko? 

Vrednost vaše investicije v znanje in  uspeh znaša 1.600,00 EUR + DDV. 
Če posameznik, navkljub vsaj 75% udeležbi na izobraževanju ni zadovoljen s storitvijo, mu njegovo celotno investicijo v izobraževanje in povezovanje z drugimi podjetniki povrnemo!

Prijavite se na pegasus@pegasus-slovenija.si ali suzana.zupanc@pegasus-slovenija.si