Native-leadership program

KOMU JE NAMENJEN:

Podjetnikom in njihovim sodelavcem, ki se vsakodnevno srečujejo z vodenjem zaposlenih. Primeren je tako za top kot za srednji management, saj se del programa izvaja ločeno in prirejeno za nivo vodenja, ki ga udeleženec potrebuje. Program temelji na principih Native-leadershipa, to je po principih naravnega vodenja, kar močno olajša razumevanje tematike in omogoča takojšnjo uporabo pridobljenega znanja v praksi.

TEME SREČANJ:

  • Vodja kot osebnost
  • Učinkovito vodenje sodelavcev in motivacija - 2 dnevna delavnica
  • Oblikovanje in vodenje timov 
  • Napredna psihologija vodenja (Neverbalno vodenje zaposlenih)
  • Upravljanje konflikov 
  • Tehnike in orodja za učinkovito vodenje
  • Metode kadrovanja na podlagi ugotovljenih potreb

Če posameznik, ki se včlani v Podjetniški center Pegasus, navkljub njegovi vsaj 75% udeležbi na dogodkih ni zadovoljen s storitvijo, mu njegovo celotno investicijo v izobraževanje in povezovanje z drugimi podjetniki povrnemo!