Podjetniški center Pegasus je na seminarju Znanja za uspeh združil elitne predavatelje. Brane Gruban, Iztok Sila, dr. Andrej Pompe, Tomaž Pavlica, dr. Robert Ličen in Edvard Kadič so s podjetniki delili svoja znanja, nasvete in izkušnje. Postavljati je treba več vprašanj, paziti na govorico telesa, oceniti vrednost svoje znamke, zastaviti jasne vrednote in vizijo ter se zavedati, da podjetja ne naredimo zase, temveč za druge.

Nasveti za podjetnike:

Mednarodno akreditiran poslovni komunikator Brane Gruban poudarja, da moramo svoje organe uporabljati na način, kot so nam dani. Torej dvojno opazovati, dvojno poslušati in za polovico manj govoriti. Naše trditve namreč pogosto naletijo na mino, zato se moramo osredotočiti na to, da sogovorniku raje namenimo več vprašanj. Vzrok za konflikt le v 10 odstotkih leži v različnih mnenjih, v kar 90 odstotkih pa je težava v načinu, na katerega so bila mnenja povedana.

Podjetnik in predavatelj Iztok Sila, MBA, opozarja, da marketing ni le komuniciranje in enkraten dogodek, temveč so to predvsem odnosi in procesi. Hkrati opominja, da podjetja ne ustanovimo zase, temveč za svoje kupce, potrošnike. Zato, ker imamo nekaj, kar si drugi želijo in ker znamo to, česar drugi ne. Ljudje pa so za to pripravljeni tudi plačati.

Strokovnjak za znamčenje dr. Andrej Pompe razlaga, da znamka v prvi vrsti ni le trademark, temveč je ideja, ki si jo o tej znamki v glavi ustvari potrošnik. Podjetnikom na srce polaga, naj čim prej ocenijo vrednost svoje znamke in se posvetijo temu, da jo ustrezno navedejo tudi v bilanci, kar veliko podjetnikov zanemari.

Tomaž Pavlica, svetovalec za interni management na področju definiranja vrednot, vizije in strategije, je prepričan, da je izjemnega pomena določiti vrednote in vizijo podjetja, saj brez usklajenosti obojega ne dosežemo pravega uspeha. Podjetje samo po sebi vrednot ne more imeti, prevzame le vrednote ustanovitelja. Če se vrednote zaposlenih z njimi ne skladajo, je sodelovanje obsojeno na propad, saj se naše osebne vrednote skozi čas načeloma na spreminjajo. Vizija pa je po drugi strani jasna slika o tem, kaj si želimo doseči. Ta slika pa mora biti tako jasna in nabita s čustvi, da ob njej naši strahovi postanejo nepomembni.

Ustanovitelj Podjetniškega centra Pegasus dr. Robert Ličen izpostavlja ključno vlogo motivacije. Motivirati nas ne more nihče, motiviramo lahko le sami sebe. Nadrejeni lahko le omogočijo prave sprožilce, ki bodo zaposlene spodbudili, da dajo vse od sebe. Osnovni pogoj motivacije je to, da poznamo svoje sodelavce. Vsakdo ima namreč drugačne potrebe in se različno odziva na dane vzpodbude. Zaposlene je potrebno obravnavati enakovredno, saj preference med zaposlenimi ustvarijo slabe odnose znotraj podjetji, ti pa so največji demotivator.

Strokovnjak za komunikacijo, osebni razvoj in govorico telesa Edvard Kadič razkriva, kdaj pride do težav s samozavestjo. Majhno znanje in visoko tveganje rezultirata v nizki samozavesti. Pomembno je, da tudi z govorico telesa odražamo samozavest. Pokončna drža, privzdignjena brada, nekoliko odmaknjeni komolci od telesa in nasmešek na obrazu tako že podzavestno sporočajo, da čutimo, da spadamo tja, kjer smo. »Če se držite kot limona, tudi razmišljate kot limona,« še dodaja Kadič.