Iz knjige:

„Najpomembnejše je, da podjetje ni odvisno od dnevnega počutja lastnikov.“

„Člani družinskih podjetij se moramo zavedati, da smo predvsem ljudje, da smo pri sebi to, kar smo bili, preden smo se odločili za družinsko podjetništvo – želimo torej predvsem živeti in čutiti vsak trenutek.“

„Reševanja problema se lotimo tako, da se najprej vprašamo, kdo sem jaz, zakaj vse to delam ...  Ko bomo prišli do odgovorov, bomo vedeli, ali si sploh želimo ostati v  zakonu in v tem podjetju. Nikoli ne smemo iskati krivca in odgovornosti v partnerju, temveč izključno v sebi. Priznati si moramo, da smo sami odgovorni za svoje odločitve. Zakonci smo si vedno ogledalo. To, kar nas moti pri partnerju, je pravzaprav naša slabost.“

 NAMEN PRIROČNIKA

„Namen priročnika je predvsem priprava in drugačen pogled na razmišljanje v družinskem podjetništvu. Podjetje namreč ne more biti samo sredstvo za doseganje osebnih ciljev, saj smo del družbe, del narave ... in na kakršen način bomo vlagali v podjetje, tako bomo dobivali nazaj. Zato je pomembno, da preden sprejmete odločitve, ki naj bodo vedno dolgoročne, o vsaki temeljito premislite. Najprej poglejte nase, kako bo ta odločitev vplivala na vas, in potem na okolico. Pomemben je vrstni red, najprej VI, šele nato drugi. Vendar pa na druge nikoli ne smete pozabiti. Zato je pomembno, da so vaše misli pri sprejemanju odločitev čiste, da izhajate iz miru, ki ste ga dosegli pri sebi. Čistost pa lahko dosegate z dosledno etično držo, ki jo z rešitvami spodbuja ta priročnik.“

Več o knjigi TUKAJ