Na povabilo svetovalne družbe Giacomelli media (Gm) smo se udeležili Uvoda v krožno akademijo - Circular Change Academy, ki je potekal v četrtek, 13. aprila 2017 ob 9. uri v Hiši Evropske unije na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. 

Predstavljen je bil večmodularni program, ki je namenjen tistim inovativnim podjetjem in posameznikom, ki v svojih organizacijah načrtujejo ali pa se že preskušajo v prehodu iz linearnih poslovnih modelov v krožne, ter vsem podpornim deležnikom in predstavnikom gospodarskih združenj in povezav. Osrednji del srečanja je bilo predavanje Dr. Janeza Potočnika,  nekdanjega evropskega komisarja za okolje (2010-2014) in prvega predlagatelja celovitega svežnja ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo, ki jih je Evropska komisija sprejela konec decembra 2015. 

Circular Change (www.circularchange.com) je mednarodna povezovalna platforma, ki povezuje gospodarske družbe in ostale deležnike, spodbuja sodelovanje in navdihuje inovativnost. Njeno temeljno poslanstvo je obveščati, izobraževati, prepoznati in podpreti voditelje ter soustvarjati in interpretirati najboljše prakse in zglede prehajanja v krožne poslovne modele.  

Platformo Circular Change je zasnovala svetovalna družba Giacomelli media (Gm), ki jo tudi izvaja (www.giacomellimedia.com), in nosi odgovornost za izvajanje njenega poslanstva, skladno z javno objavljenim pravili delovanja. Platformo vodi Ladeja Godina Košir. strokovno jo sooblikuje in podpira Posvetovalni odbor (Advisory Board) z mednarodno zasedbo, ki mu predseduje dr. Janez Potočnik.

Več informacij o Circular Change Academy in prihajajoči drugi mednarodni konferenci o krožnem gospodarstvu, ki letos poteka 11. in 12. maja v Ljubljani in Mariboru, pa na spodnjih povezavah:

Press release - druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu
CONFERENCE CONCEPT
CIRCULAR CHANGE ACADEMY
PROGRAMME - CCA