1. Člani se v medsebojni komunikaciji tikamo (2. oseba ednine).
   
 2. Medsebojno si izkazujemo spoštovanje in spoštujemo integriteto posameznika, ne glede na status ali družbeni položaj člana.
   
 3. V medsebojni komunikaciji smo vljudni.
   
 4. Vedno delujemo v interesu članov-podjetnikov, ne le v ozkem interesu posameznikov.
   
 5. Z našim obnašanjem spodbujamo medsebojno sodelovanje.
   
 6. Vedno smo z nasveti pripravljeni pomagati drug drugemu, če smo za to zaprošeni.
   
 7. Nikoli ne "krademo" poslovnih idej drug drugemu in se pri medsebojnem poslovanju držimo načel dobrega gospodarja.
   
 8. Ker so religija in politična pripadnost lahko zelo osebna tema, se izogibamo tovrstnih pogovorov.
   
 9. Zaradi lažje komunikacije in prepoznavanja med člani je zaželeno, da tudi na drugih dogodkih, ki jih ne organizira Podjetniški center Pegasus, nosimo prepoznavna znamenja (članska značka).
   
 10. V primeru, da posamezen član krši zgoraj navedena pravila ali/in etični kodeks Podjetniškega centra Pegasus, člana in njegovo kršitev obravnava Častno razsodišče Podjetniškega centra.