Smernice delovanja

KAKO DELUJEMO

 • Vsi člani Pegasus skupnosti se v medsebojni komunikaciji tikamo. 
 • Vedno delujemo v interesu širše podjetniške skupnosti, ne le v ozkem interesu posameznikov.
 • Prepoznavamo svojo odgovornost pri tem, da s svojimi dejanji spodbujamo medsebojno pomoč in sodelovanje.  
 • Vedno smo pripravljeni deliti dober nasvet, ko smo za to zaprošeni.
 • Spoštujemo lastno in delo drugih. 

ETIČNI KODEKS

 • Verjamemo, da smo kot podjetniki poklicani k odgovornemu ravnanju, ne le do svojih družin, podjetniških prijateljev in sodelavcev, temveč tudi do okolja, v katerem živimo in delamo.  
 • Verjamemo, da je pozitivna energija, s katero podjetniki spreminjamo prihodnost, vedno vtkana v naše medsebojne odnose. Prav zaradi tega si vedno prizadevamo, da takšna tudi ostane.
 • Verjamemo, da je spoštovanje temelj podjetniškega ravnanja in kot takšno nujno potrebno za zdrave medsebojne odnose in uspeh naših podjetij. 
 • Verjamemo, da je pripravljenost na nudenje in sprejemanje medsebojne pomoči tista odlika, ki krasi vsakega uspešnega podjetnika. Z danim nasvetom, z odpiranjem vrat in z moralno podporo drug drugemu pomagamo sebi in drugim, da postajamo boljši. Ne le boljši podjetniki, temveč tudi boljši ljudje. 
 • Verjamemo, da skupaj gradimo okolje medsebojnega zaupanja, sodelovanja in varnosti in s tem bogatimo naše delovno in življenjsko okolje.
 • Verjamemo, da sta osebna rast in razvoj vsakega podjetnika osnovno vodilo za rast naših podjetij. 
 • Verjamemo, da s svojim ravnanjem vedno spodbujamo etične in moralne medsebojne odnose in s tem krepimo pripadnost v naši podjetniski skupnosti.