Kodeks članov

ETIČNI KODEKS

 • Verjamemo, da smo kot podjetniki poklicani k odgovornemu ravnanju, ne le do svojih družin, podjetniških prijateljev in sodelavcev, temveč tudi do okolja, v katerem živimo in delamo.
   
 • Verjamemo, da je pozitivna energija, s katero podjetniki spreminjamo prihodnost, vedno vtkana v naše medsebojne odnose. Prav zaradi tega si vedno prizadevamo, da takšna tudi ostane.
   
 • Verjamemo, da je spoštovanje temelj podjetniškega ravnanja in kot takšno nujno potrebno za zdrave medsebojne odnose in uspeh naših podjetij. 
   
 • Verjamemo, da je pripravljenost na nudenje in sprejemanje medsebojne pomoči tista odlika, ki krasi vsakega uspešnega podjetnika. Z danim nasvetom, z odpiranjem vrat in z moralno podporo drug drugemu pomagamo sebi in drugim, da postajamo boljši. Ne le boljši podjetniki, temveč tudi boljši ljudje.
      
 • Verjamemo, da vsi skupaj vsakodnevno gradimo okolje medsebojnega zaupanja, sodelovanja in varnosti. S prizadevanjem za te vrednote bogatimo naše delovno in življenjsko okolje. 
   
 • Verjamemo, da sta osebna rast in razvoj vsakega podjetnika osnovno vodilo za rast naših podjetij. Prav zaradi tega si stalno prizadevamo za naš osebni in strokovni razvoj. 
   
 • Verjamemo, da s svojim ravnanjem vedno spodbujamo etične in moralne medsebojne odnose in da s tem gradimo in krepimo pripadnost vsakega podjetnika v naši podjetniški skupnosti. S tem skrbimo tako za dobro ime vsakega posameznika, kot za dobro ime celotne podjetniške skupnosti.