Ljudje smo različni in tako so tudi naši odzivi na krizne situacije različni. Na naš odziv vpliva naša celotna psihološka identiteta, naše znanje in izkušnje z obvladovanjem kriznih situacij.

Ko smo vrženi v krizno situacijo, se obnašamo v skladu s psihološko fazo, v kateri se ta trenutek nahajamo.

STRAH je najbolj primaren odziv človeka na spremembe in bolj ko smo ga vajeni, manj močan in negativen je njegov vpliv na nas.

ZANIKANJE je vedno posledica močnega strahu pred izzivom, ki ga za nas pomeni adaptacija na nove okoliščine. Če je STRAH za nas prevelik, je ZANIKANJE glavni mehanizem, ki nam omogoča, da preživimo šok. Kratkotrajno nam sicer pomaga, dolgoročno pa je zelo škodljiv.

JEZA je odziv, ko spoznamo, da je krizni dogodek resničen. Ker nikdar ne verjamemo, da smo sami krivi za nastalo situacijo, moramo najti ZUNANJEGA KRIVCA.

Saj poznate tisto, ko so za vse negativno v našem življenju krivi drugi. A ta faza naredi najmanj dobrega in največ škode, saj z njo izgubljamo dragoceni čas. Deluje nekako tako, kot če bi sredi požara iskali krivca zanj namesto, da bi ogenj gasili.

Ko spoznamo, da tudi črna ovca ne pomaga in da nič več ne bo tako kot je bilo, pridemo v fazo DEPRESIJE, žalovanja in apatičnosti.

Sčasoma začnemo ISKATI POTENCIALNE IZHODE IZ KRIZE. Na odnos do krizne situacije to vpliva zelo pozitivno, saj se takrat zavemo, da bomo le z lastno aktivnostjo prebrodil trenutno situacijo in se nanjo čim bolje adaptirali.

Ko preidemo v fazo svojega DELOVANJA ZA IZHOD IZ KRIZE je le še vprašanje časa, kdaj preidemo v fazo, ko se KRIZNA SITUACIJA ZA NAS KONČA. To ne pomeni, da se je končala tudi realno, le za nas se je.

Kriza je vedno enaka za vse, a razlika je v tem, kako jo sami dojemamo. Prav zaradi tega, so tako zelo RAZLIČNI ODZIVI NANJO.

ODZIVE NA KRIZO se da bolj ali manj naučiti, kot sem že omenil. To pomeni, da se naučimo SPREJETI STRAH IN GA OBVLADATI, faze ZANIKANJA, JEZE IN ISKANJA KRIVCEV pa lahko dobesedno preskočimo.

Faza SPOZNANJA IN DEPRESIJE je v bistvu faza ŽALOVANJA za STARIM STANJEM in je kratkoročno koristna, saj se z njo poslavljamo od pretekle situacije.

V bistvu se, če imamo znanje in izkušnje, relativno hitro osredotočimo le na ISKANJE NOVIH NAČINOV DELOVANJA IN ADAPTACIJO NA SPREMENJENE OKOLIŠČINE.

Zaradi tega v vsaki krizni situaciji tisti, ki imajo znanje in izkušnje iz obvladovanja kriznih situacij, močno zrastejo, tako poslovno kakor tudi osebnostno. Razlog je v tem, da so se zmožni hitro prilagoditi spremenjenim okoliščinam in v njih delovati na nov način.

Za konec še to:

Ne obsojam nikogar, ki se nahaja v fazi ZANIKANJA, fazi JEZE ali v fazi ISKANJA KRIVCEV. Med njimi so tudi nekateri politiki in nekateri novinarji, ki pa so najprej in predvsem človeška bitja s svojo psihološko identiteto, tako kot vsi ostali ljudje, z manjkom znanja in izkušenj iz delovanja v kriznih situacijah.

Zazrimo se vase in poskrbimo, da bomo prebrodili krizo čim manj obtolčeni in da bomo iz krize izšli močnejši za nova znanja in nove izkušnje v adaptiranju na nove situacije.