Tudi letos se je, tako kot že nekaj predhodnih let, zbrala komisija za izbor Pomurskega podjetja leta, pod okriljem Pomurske gospodarske zbornice. Najbolj opazna razlika od predhodnih let je bila v tem, da smo se tokrat zbrali preko sodobnih komunikacijskih orodij, trenutni COVID situaciji primerno.
Lahko bi napisal, da se je komisija sedmih članov sestala 15. oktobra 2020, da smo se odločali na podlagi številčnih (natančneje trinajstih) kazalnikov poslovanja, da smo podjetja, glede na njihovo velikost (velika, srednje velika, mala in mikro podjetja) tudi tokrat razvrstili v štiri kategorije in tudi, da smo najprej naredili ožji izbor zmagovalcev po kategorijah in se na koncu po zanimivi izmenjavi mnenj odločili, kdo med finalisti si zasluži nagrado »Naj pomursko podjetje leta 2019« v vsaki izmed navedenih kategorij.
Lahko bi, ker je to bilo res. A to ni moj namen. Moj namen je na kratko povzeti moj pogled na izbor letošnjih finalistov in nagrajencev – mnenje Ljubljančana, ki ima v Pomurju majhno zaplato zemlje in ki že vsaj 30 let spremlja trud pomurskih podjetij za razvoj regije nasploh.
Vesel sem, ker vidim, da pomurska podjetja rastejo iz leta v leto. Vesel sem, ker vidim, da med vsakoletnimi finalisti niso vedno ena in ista podjetja. Vesel sem, ker v pogovoru s pomurskimi podjetniki in direktorji vidim optimizem in željo po napredku. Žal je vedno tako, da le rast
gospodarstva vpliva na rast življenjskega standarda v regijah. Prav zaradi tega so tovrstne nagrade še kako pomembne – da nagradijo izjemne dosežke in spodbujajo razvoj v regiji.
Žal je tudi tako, da ne moreš nagraditi vseh tistih podjetij, ki si to zaslužijo. A nagrada – takšna ali drugačna – je vedno v prvi vrsti odgovornost za naprej. 
Ob vseh kazalnikih, ki roko na srce, res povejo marsikaj o poslovanju podjetij, pa ne moremo mimo tistih »mehkih« kazalnikov, ki povedo, kako delovanje podjetja vpliva na njegovo lokalno okolje in na družbo kot celoto. Ti kazalniki so zame vsaj tako pomembni, kot kazalniki ustvarjenega dobička in ustvarjenih prihodkov, če že ne pomembnejši.
Družbena odgovornost podjetij, trajnostni razvoj podjetja, ekološka osveščenost … celoten družbeni odtis podjetja je za kvaliteto življenja vseh prebivalcev lokalne skupnosti, ki obkrožajo vsako podjetje,
najpomembnejši. Roko na srce – od dobička imajo največ lastniki podjetij, prav pa bi bilo, da imajo kaj od tega tudi njihovi zaposleni. Kaj pa družba?
Vlaganje uspešnih podjetij nazaj v okolje v katerem delujejo, bi moral biti njihov naravni interes, saj se jim s tem dviguje ugled v njihovem lokalnem in širšem okolju. Ta družbeni odtis podjetja, ki ga podjetje na tak ali drugačen način pušča v okolju, je za vsako vas, mesto, regijo in državo
najpomembnejši. Moral bi biti tudi za podjetja, saj jih sestavljajo ljudje, ki v glavnem prihajajo iz okolij, ki podjetja obkrožajo.
Dobički so vedno tudi igra številk. Vlaganja v tehnološki razvoj podjetij kot kazalnik ne pove veliko. Nepoučenim še manj povedo kazalniki rasti prihodkov, rasti števila zaposlenih in pa rasti bruto plač.
Kaj imata regija in mesto od uspešnega podjetja, če ta ne vlaga v lokalni razvoj, v šport, v ekologijo, v kulturo … skratka v vse tisto, kar dela neko okolje živo in zanimivo za življenje? Kaj ima družba od tistih podjetnikov in direktorjev, ki jim je edini cilj dobiti takšne in drugačne nagrade le za to, da jih postavijo v vitrino in da se hvalijo z njimi?
Pri izboru »Naj pomurskega podjetja leta 2019« smo skušali kar najbolj upoštevati tudi ta, družbeni odtis podjetij na njihovo okolico. Res je, da smo ga pri izboru zmagovalcev bolj upoštevali tam, kjer so bili suhoparni številčni kazalniki bolj izenačeni za več odličnih podjetij v isti kategoriji. Ampak smo ga upoštevali. In tega sem zelo vesel.
Vsem tistim podjetjem, ki jim je izbor med finaliste in celo zmagovalce pomagal ta »mehki« kazalnik, naj bo to nagrada za njihovo družbeno odgovorno delovanje. Vsem ostalim podjetjem pa naj bo to spodbuda vredna razmisleka o njihovem poslanstvu.
Iskreno povedano, resnično čutim hvaležnost. Pa ne le do nagrajencev in finalistov »Naj pomurskega podjetja leta 2019«, temveč do vseh tistih gospodarstvenikom in zaposlenih v vseh podjetjih, ki se iz dneva v dan trudijo za rast in obstoj gospodarstva ne le v celotni regiji temveč v družbi kot celoti.
Uspešno gospodarstvo je temelj uspešne družbe, zadovoljen zaposleni pa je vedno tudi zadovoljen sosed. In teh si, še posebej v dani situaciji, najbolj želimo.
Objavljeno v prilogi Pomurskega Vestnika, novembra 2020.