Pravi vodja hitro prepoznava talente ljudi in jih postavi na pozicije v podjetju, ki so zanje optimalne, da se lahko v polnosti izrazijo in služijo v lastno dobro, v dobro podjetja in v dobro širše skupnosti.

Talent pravega vodje je v pozicioniranju, vzpostavljanju reda in t.i. higiene poslovanja, ki se kaže v optimalni organizaciji dela z minimalnim številom ozkih grl.

Vodja vleče nevidne poteze v svojem notranjem svetu in jih realizira v vidnem svetu. Je usmerjevalec, spodbujevalec, varuh in nadzornik. Pogosto »živi tišino«, da lahko sliši svoj notranji glas, saj se le tako lahko pravilno odloča, prisluhne drugim in jim pomaga.

Glavna lastnost dobrega vodje je torej sposobnost globokega poslušanja, tako sebe kot drugih. Je strateg, ki vizionarsko najprej opolnomoči svoje zaposlene, da jim zagotovi najvišjo možno mero učinkovitosti in uporabo njihovih talentov. Šele nato, v sodelovanju s svojo ožjo ekipo in zaposlenimi, sprejema strateško pomembne odločitve, ki vplivajo na poslovanje sistema kateremu služi.

Vodja je kreator in vzdrževalec optimalne mreže odnosov. Če je uspel vzpostaviti optimalno mrežo odnosov, je zagotovil delovno okolje, ki je homogeno, kjer so zaposleni zadovoljni in svoje naloge z veseljem opravljajo. Poleg tega, da zaposlenim omogoča samo-realizacijo in jih aktivno vzpodbuja k aktivaciji in pridobivanju novih znanj in kompetenc, je to njegova glavna naloga.

Pravi vodja zametek svojega talenta dobi, kot radi rečemo "položenega v zibelko" a ga lahko uporablja šele, ko izmojstri vodenje in odnos do samega sebe, tako na intelektualnem, čustvenem kakor duhovnem področju.

Ena od bolj pomembnih lastnosti pravega vodje je spoštovanje sebe in drugih, jasno postavljanje mej in pravil igre ter delovanje z vzorom in zgledom.

Pravi vodja ima rad ljudi in podjetje, ki mu je zaupano v vodenje. Da pa bi jih lahko imel rad, mora imeti rad sebe. Da ima lahko rad sebe pa se mora spoznati in sprejeti. Sprejme pa se lahko, ko prepozna v sebi najprej vse tisto kar ni - ego, napuh, samovšečnost ... ter odstrani vse ovire - vzorce, prepričanja, ipd. , da lahko vzljubi vse kar je. Temo in svetlobo.

Skozi neštete osebne in poklicne izkušnje in preizkušnje lastnega samorazvoja tako doseže moč, trdnost, samozavest in veliko mero modrosti, ki je pri vodenju neobhodna.

Pravi vodja je v času krize trdno sidrišče in varen pristan svoji ekipi. Njegove izkušnje in preizkušnje so ga naučile, da so vsi izzivi rešljivi in obvladljivi, če v sebi ohranjamo notranji mir in zato ga tudi zunanji dejavniki ne premaknejo iz lastnega centra Njegov strah so namreč že davno tega zamenjali odgovornost, optimizem in vera v to, da se na koncu vse dobro izteče.