Dejstvo je, da je sedanja in bodoča gospodarska situacija celotne EU zelo nejasna in da kot kaže, drvimo v resno krizo.

Dejstvo je tudi, da nihče ne upa kot krivca navesti naše lastne kratkovidne zgrešene energetske politike (predvsem EU politike), ampak iščemo vse krivce samo v rusko-ukrajinskem konfliktu. 

Dejstvo pa je tudi, da se sedaj politiki ukvarjajo z odpravo posledic energetske krize, ki se bo dobesedno prelevila v resno gospodarsko in eksistenčno krizo, namesto da bi odpravili vzroke za to (in ne, vzrok ni ne v Ukrajini, ne v Rusiji).

Celoten problem in vzrok prihajajoče krize je v napačni energetski politiki EU. 

Poleg tega je poleg Ru-Ukr konflikta v Sloveniji prisoten še en element – pohlep posameznikov v domačih državnih energetskih podjetjih. Večina njih, ki trgujejo na mednarodnem trgu, je našo energijo zelo poceni terminsko prodala v tujino in to samo zaradi lastnih zaslužkov. Ko se je situacija na trgu spremenila je nastal kaos, ki ga in ga bomo plačevali vsi. 

Ta trenutek kupujemo našo slovensko električno energijo na mednarodnem trgu po več kot 10x višji ceni kot je njena proizvajalna cena za Mwh in nič ne kaže, da bo v bližnji prihodnosti bolje.

In kako iz krize?

Sedaj ni čas za politična obračunavanja ampak čas, da politika stopi skupaj in začne reševati najhujšo gospodarsko in eksistenčno krizo po 2 svetovni vojni, ki bo nastopila.

Veliko bolje je, da država dobesedno žrtvuje eno ali dve podjetji, ki so največji energetski porabnik, kot da posledično vse povprek zapira podjetja in žrtvuje na deset tisoče delovnih mest in na tisoče gospodarskih subjektov, tako da odkupi največje porabnike in jih začasno zapre.

Politika mora za vsako ceno reševati najprej podjetja, šele nato gospodinjstva. 

Če podjetja preveč zategnejo pas bodo ljudje brez zaposlitev in s tem brez eksistence. Proizvodno podjetje lahko veliko energije prihrani le z opuščanjem proizvodnih programov, kar pomeni neizogibno brezposelnost.

Inflacija se bo še povečevala. Tiskanje denarja se nadaljuje in nobena nepovratna pomoč ni poceni. EURIBOR bo močno narasel - obstoječi krediti s spremenljivo obrestno mero nas bodo hudo obremenili. Tu bi morala preventivno posredovati tudi Banka Slovenija in Evropska Centralna Banka. Ljudi, tudi podjetnike in managerje, je potrebno NUJNO ozavestiti o tem, da trenutno ni čas za zadolževanje ampak za racionalizacijo porabe.

Energetska kriza se bo prelevila v pomanjkanje blaga in hrane na trgu. Prag revščine se bo močno dvignil, saj bodo cene osnovnih živilskih potrebščin in blaga v naslednjih dveh letih močno zrasle. Vsekakor ni čas za »bonbončke« v obliki denarnih pomoči najšibkejšim, ker se bo število le teh vsaj podvojilo. Vsi napori se morajo osredotočiti na odpravo vzroka za krizo. Bolj učinkovito je, da se pomaga proizvajalcem osnovnih življenjskih dobrin kot pa širokim množicem. Ker je ceneje in ker interveniramo pri vzroku.

Podjetja naj se podajo v nove investicije z veliko mero razuma, tudi raziskave trga narejene letos so že povsem zastarele. Situacija na vseh trgih je zelo kaotična in nepredvidljiva. Sedaj je čas za notranjo rast. Z reorganizacijo procesov in poslovnih modelov delovanja lahko velika večina podjetij zniža svoje stroške delovanja vsaj za 10%-20%, nekatera tudi bistveno več. 

Zaradi prestrukturiranja gospodarstva, ki bo direktna posledica prihajajoče hude energetske krize, se bo kadrovska situacija v Sloveniji zelo spremenila. Beg kadra iz neperspektivnih panog v manj energetsko občutljive panoge bo ogromen. Kadra bo dovolj, že sedaj ga je. Česar pa nimamo, je odgovoren in usposobljen kader. Boljša podjetja bodo take zaposlene dobesedno pograbila, manj dobra pa bodo brez njih obsojena še na večje životarjenje.

Razlike med podjetji ne ustvarja trenutno finančno stanje, ne trenutna tehnološka opremljenost podjetij - temveč ljudje. Moto »najprej človek«, nas bo iz krize popeljal kot zmagovalce. Vsi ostali pa … Bog jim pomagaj, saj ne vedo kaj delajo.

Srečno in po pameti. Spremljajte dogajanje v prihodnje in se zavedajte, da sveta, ki je bil še pred pol leta, ni več in ga nikoli več ne bo. Tudi ko bo konec rusko-ukrajinskega konflikta, se svet ne bo vrnil nazaj na stare tirnice. Ta vojna namreč ni vzrok, temveč posledica, ki je samo pokazala, kam nas pripelje namišljen svet namišljenih pravil in pohlepa.