Podjetniški Center Pegasus
povezuje podjetnike in njihove podpornike v podjetniško skupnost
Poslanstvo in namen
celovita podpora podjetnikom v varnem in zanesljivem okolju
Kaj pomeni krilati konj "Pegasus"
Kjer Pegasus udari s kopitom, nastane izvir - izvir znanja in uspeha.

Znanja za rast

"Investiranje v znanje izplača najvišje obresti." Benjamin Franklin

Naše vrednote

Smo edina podjetniška skupnost v Sloveniji, ki temelji na vrednotah. Na tistih pozitivnih vrednotah, ki so nam vsem skupne. Med sabo si pomagamo, se izobražujemo, navezujemo stike, si izmenjavamo izkušnje ... in to vse v varnem okolju, ki ga soustvarjamo skupaj.

Odgovornost

Poklicani smo k celostnemu odgovornemu ravnanju do soljudi in okolja, v katerem živimo in delamo.

Pozitivnost

S pozitivno energijo spreminjamo sedanjsot in prihodnost.

Zaupanje

Zaupamo drug drugemu in se spoštujemo.

Pripadnost

S svojim delovanjem vedno spodbujamo pripadnost naši podjetniški skupnosti in drug drugemu.

Varnost

Spodbujamo etične in moralne medsebojne odnose.

Prihodnost

Usmerjeni smo k rasti in razvoju.

Odprtost

Pripravljeni smo na nudenje in sprejemanje medsebojne pomoči.

Partnerji

Diamantni partner

Zlati partnerji

Partnerji