Podjetniški Center Pegasus
povezuje podjetnike in njihove podpornike v podjetniško skupnost
Poslanstvo in namen
celovita podpora podjetnikom v varnem in zanesljivem okolju
Kaj pomeni krilati konj "Pegasus"
Kjer Pegasus udari s kopitom, nastane izvir - izvir znanja in uspeha.

Znanja za rast

"Investiranje v znanje izplača najvišje obresti." Benjamin Franklin

Skupina Natur

Skupina je namenjena manjšim podjetnikom in podjetjem do 10 ljudi, kjer podjetnik dobi vpogled v poslovanje podjetja.

Skupina Sončni podjetnik

Skupina je namenjena zrelim podjetnikom, ki že imajo predznanje iz vodenja in postavljanja organizacije v podjetjih.

V profesionalizacijo

Skupina je primerna za tiste podjetnike in njihove najožje ekipe, ki so pred izzivom profesionalizacije podjetja.

Native-leadership program

Program je namenjen podjetnikom in njihovim sodelavcem, ki se vsakodnevno srečujejo z vodenjem zaposlenih.

Marketing in prodaja

Program je namenjen podjetnikom in njihovim zaposlenim v prodaji in marketingu, ki želijo pridobiti in okrepiti znanja s tega področja in posledično lažje doseči prodajne in marketinške cilje podjetja.

Optimizacija proizvodnje

Program je namenjen vsem podjetnikom in njihovim vodjem v proizvodnji, ki želijo pridobiti ali okrepiti znanja potrebna za optimalno vodenje proizvodnih in logističnih procesov.

Naše vrednote

Smo edina podjetniška skupnost v Sloveniji, ki temelji na vrednotah. Na tistih pozitivnih vrednotah, ki so nam vsem skupne. Med sabo si pomagamo, se izobražujemo, navezujemo stike, si izmenjavamo izkušnje ... in to vse v varnem okolju, ki ga soustvarjamo skupaj.

Odgovornost

Poklicani smo k celostnemu odgovornemu ravnanju do soljudi in okolja, v katerem živimo in delamo.

Pozitivnost

S pozitivno energijo spreminjamo sedanjsot in prihodnost.

Zaupanje

Zaupamo drug drugemu in se spoštujemo.

Pripadnost

S svojim delovanjem vedno spodbujamo pripadnost naši podjetniški skupnosti in drug drugemu.

Varnost

Spodbujamo etične in moralne medsebojne odnose.

Prihodnost

Usmerjeni smo k rasti in razvoju.

Odprtost

Pripravljeni smo na nudenje in sprejemanje medsebojne pomoči.

Partnerji

Diamantni partner

Zlati partnerji

Partnerji